Arbeten på Saltsjöbanan i år och nästa år

Annons

 

De utredningar som gjorts om buller och skyddsåtgärder när Tattby och Fisksätra ska byggas om till mötesstationer har reviderats och järnvägsplanen granskas nu på nytt av SL.

Under 2021 förbereder SL för flera stora arbeten på Saltsjöbanan som ska utföras under nästa år. Banan kommer att vara avstängd under “vår till vinter” 2022 och tågtrafiken ersättas med busstrafik under samma tid. Framför allt är det arbetet med att bygga om Tattby och Fisksätra till mötesstationer med dubbla perronger som orsakar avstängningen av Saltsjöbanan nästa år.
Planerna på att bygga mötesstationer vid Tattby station och stationen i Fisksätra har tidigare granskats men i dagarna har SL beslutat att det ska genomföras en förnyad granskning för båda stationerna som kommer att pågå till den 16 mars. Enligt SL har handlingarna som rör buller och skyddsåtgärder reviderats.

Bulleråtgärder utmed banan
Under 2021 ska SL också utföra bulleråtgärder på fastigheter längs med hela Saltsjöbanan och under våren blir det klart vilka fastigheter som berörs och vilka fastighetsägare som kontaktas av SL. Andra arbeten på banan som är planerade är flytt av ledningar där den nya plattformen i Tattby ska ligga. Pålning och sprängningsarbete kommer att orsaka buller för fastigheter i närheten men tågtrafiken ska inte påverkas av arbetet.
Under 2021 planerar SL även för arbeten som ligger längre fram i tiden. Det handlar bland annat om en renovering av Danviksbron och återläggandet av Saltsjöbanan till Slussen.

Marie-Louise Gravestam

Annons