xxx2 pink panties and curly hair brunette masturbates. free sex stories

Älfvåg – ”Saltsjöbaden”

 

Månadens rubrik syftar inte på samhällets namn utan till namnet på samhällets första lokaltidning. Tänkte att det kunde vara läsvärt med några rader om den ursprungliga lokaltidningen, det vill säga; det lokala pressorganet.

Tidningen Saltsjöbadens första nummer gavs ut i december 1908 med Hjalmar Oldenburg som utgivare. Hans grundidé var enligt honom själv att starta en så kallad familjetidning. Oldenburg tyckte nämligen att orten Saltsjöbaden var som en liten sluten familj. Till en början innehöll tidningen mest meddelanden, kungörelser och tillkännagivanden från föreningar om stämmor och föreningsmöten.

Med tiden blev innehållet mer och mer likt en lokaltidning där man kunde läsa om allt som hände av allmänt intresse, meningsutbyten från läsare och givetvis reportage om stora begivenheter. Redaktör Oldenburg fanns kvar på tidningen fram till 1916 då tidningsmannen Goth Jacobsson (1887-1937) tog över stafettpinnen. Nästa stora händelse i tidningens historia var namnbytet 1949 till Nacka Saltsjöbadens Tidning, NST. Tidningen kom ut på torsdagar med Gösta Blohm som redaktör. Att det är och var uppskattat att läsa om händelser och nyheter som rör ens egen hemmaplan är allmänt känt.

Men NST hade i slutet av 70 och början av 80-talet svårt att hävda sig. Svikande antal prenumeranter och få sålda lösnummer blev så småningom slutet. Det visade sig svårt att hävda sig mot reklamfinansierade ”gratistidningar”. Om man då sammanfattar lokaltidnings historia I Saltsjöbaden kan man konstatera att med Saltsjöbladet medräknat (givetvis) har vårt samhälle fått lokala nyheter i tidningsform i etthundrafjorton år. Med dessa rader lokal tidningshistoria hoppas jag att ni fortsätter uppskatta och förstår värdet av ett lokalt pressorgan.

Om jag har gamla lösnummer av lokaltidningar i mitt arkiv? Svar nej! Mot min vilja följde jag nyligen med en kamrat till en loppmarknad anordnad av Lions Club i den före detta bruksorten Kallhäll. Förutom gott kaffe fanns det inte mycket av värde på ”loppisen”. Men ett lösnummer från 1925 av tidningen Saltsjöbaden blev ” dagens fynd”
En bit kvar till midsommar, men sillen ligger redan i sin lag.

God läsning önskar
Mats Älfvåg

 

xem sex european girl seeded by asian.
xvideos
cuckolding sluts carmen valentina and gia paloma cumswap.