Älfvåg – Bygg på Solsidan!

Annons

Kära läsare efter förra månadens historielektion om tomtförsäljning i Igelboda väljer jag även denna gång att spinna vidare på ämnet ”tomtförsäljning”.

Denna gång har jag valt området kring Vårgärdet eller som det senare kom att kallas, Solsidan. Anledningen till att jag upprepar ämnet har sin förklaring i att jag nyligen gick igenom mitt arkiv av gamla reklamaffischer och hittade Ernst Åkerbladhs underbara reklamaffisch från Stockholmsutställningen 1930 med budskapet ” Bygg på Solsidan”. Så här följer några rader om byggandet på Solsidan. Av de tusen hektar mark som KA Wallenberg införskaffade i slutet av artonhundratalet för att anlägga Saltsjöbaden låg cirka en femtedel av området kring sjön vid Vårgärdet. Området kom att bebyggas senare än Rösunda, Neglinge och Baggensudden, det har sin förklaring i topografin. Berg som avgränsning mot Tattby och berg som avgränsning mot Rösunda gjorde att det fanns vissa geografiska hinder att övervinna. Men även området Vårgärdet ingick i Wallenbergs affärsplan att sälja och bygga villor på. Men med höga berg och dålig kommunikation med övriga samhället var tomterna svårsålda – Vårgärdet låg för sig själv, avsides och bildade en egen del av samhället. Det medförde en viss tröghet i att införliva området med övriga Saltsjöbaden. Lösningen kom 1912 då järnvägen blev elektrifierad och i samband med detta byggdes järnvägslinjen Igelboda-Vårgärdet, invigd 1913.

Detta innebar plötsligt en livlig försäljning av tomtmark i de vackra trakterna kring Erstaviken och Vårgärdssjön. Kloka affärsmän på Saltsjöbanans Fastighetsavdelning hittade dessutom på arbetsnamnet Solsidan på tomtområdet som lät säljande och blev till slut det nya namnet och sålde tomter gjorde man på löpande band. Redan i början av 20-talet var stora delar bebyggda. Ytterligare stimulans till byggande var Stockholmsutställningen 1930 som medförde att samtidens arkitekter gärna ritade villor till nya villaområdet. Det är förklaringen till att Solsidan fick en del av sin bebyggelse under trettiotalet i den nya djärva funkisstilen.

Med hjälp av bland annat Statens Byggnadslånebyrå och Stockholms Tomträttskassa var det inga problem att låna pengar till sitt byggande, vilket tydligt framgår av Åkerbladhs reklamaffisch där budskapet var ”Hög Belåning”. Området fick från början en exklusiv karaktär och dit flyttade många välbeställda barnfamiljer som behövde stora villor med stora och isolerade tomter. Byggboomen på Solsidan var ett faktum och har sedan dess fortskridit. Med tiden fick området goda kommunikationer, eget postkontor, skolor, och ett affärscentrum längs Skyttevägen. Man får inte glömma bort att i moderna tider även en egen TV-serie och för törstande strupar även öl. Alla tomter är numera bebyggda och har med tiden styckats och förtätats.

Slutligen vill jag tacka för alla läsarbrev(mail) med tips och råd om mitt förestående maskinbyte. Som jag tidigare nämnt börjar Haldan halta, men en sak är säker, någon Olivetti blir det inte!

Hälsningar Mats Älfvåg

Annons